ჩვენს შესახებ

www.dadu.ge-ის საიტი, ემსახურება საბითუმო საწყობი ბიბის ონლაინ რეალიზაციას.